Om Skolebordet


Hvad er Skolebordet ?

Skolebordet er et didaktisk værktøj – en simpel og intuitiv brugerflade ovenpå det klassiske Office 365 udviklet specielt til den danske skolehverdag. Det er her man producerer og opbevarer alle sine dokumenter, og vores simple dokument flow (deling af dokumenter, aflevering af opgaver, feed back til eleverne mm.) er med til at optimere en almindelig skolehverdag for både elever og undervisere. Og netop denne digitale deling af dokumenter/opgaver er en af Skolebordets absolutte styrker, da vi har 100 % styr på rettigheder og adgang. Dvs. ingen brugere kan tilgå andres indhold, medmindre de har fået ”tilladelse”. Under vores brugerflade ligger de mange værktøjer, som Office 365 tilbyder, og brugerne har stadig den fulde funktionalitet. Vi har blot pakket det hele lidt ind, så elever og undervisere bliver fortrolige med at arbejde ”i skyen” i det tempo, de ønsker. Derfor oplever mange af vores brugere, at de arbejder i et mere trygt og sikkert miljø. Vi integrerer til de førende læringsplatforme via single sign-on, ligesom vi sikrer, at Skolebordet altid er 100 % opdateret med korrekte klasser, elever og undervisere via vores fulde integration til STIL. Integrationen til STIL betyder også, at det giver brugeren noget genkendelighed, at alle klasser, elever og undervisere præsenteres, som de forventer at se det.

Det gør det enkelt, når der uddeles materiale til en klasse eller samarbejdes om en opgave. Med andre ord er Skolebordet den ideelle indgangsvinkel til en mere simpel brug af Office 365 og kan nemt blive jeres indgangsvinkel til al ”Skole IT” vha. individuel tilpasning af skolens login side. Her kan vi lægge alle de ”apps” og genveje I ønsker, så de mest brugte programmer og digitale læremidler kun er et klik væk. Og da man logger på Skolebordet med sit Uni Login, vil man kun skulle logge ind én gang. Så er man automatisk logget på alle de tjenester, der kræver Uni Login. Som noget nyt integrerer Skolebordet også til en række af de muligheder der ligger i Microsoft for Education (OneNote Class Notebook, Teams for Education mm.) Det betyder i praksis, at vi på baggrund af data fra STIL fx kan oprette og vedligeholde OneNote klassenotesbøger og lignende.

Mulighederne er mange, og vi vil gerne hjælpe jer i gang med at bruge Office 365 og alle de didaktiske anvendelsesmuligheder, der ligger i dét !